Rád bych návštěvníky stránek upozornil, že jsou v provozu nové stránky pod novou doménou cz, stránky naleznete na adrese www.ddmcheb.cz Stávájící stránky se budou aktualizovat až do jejich úplného přesměrování. Můžete si proto prozatím vybrat, které stránky budete navštěvovat, ale nové stránky jsou bez otravného reklamního proužku.
Doufám že se Vám bude struktura nových stránek líbit.
Webmaster
Dům dětí a mládeže SOVA
v Chebu


Budova Domu dětí a mládeže SOVA

Dům dětí a mládeže SOVA v Chebu je školské zařízení s právní subjektivitou, které zabezpečuje vyplnění volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. DDM je zřizován Karlovarským krajem.

Horolezecká stěna v areálu DDM Pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže je rozdělena do oblasti tělovýchovné, estetické, společenskovědní, technické a přírodovědné. V průběhu roku nabízíme příležitostné akce jako např. karnevaly, soutěže, výtvarné dílny, exkurze, turistické akce.

Prázdninová činnost je zabezpečována formou táborů jak v tuzemsku, tak v zahraničí a současně je Dům dětí otevřen pro ty co zůstávají ve městě.

Dům dětí a mládeže zabezpečuje výuku dopravní výchovy pro základní školy z Chebu. Další aktivitou je zabezpečování sportovních soutěží, vodáckých výcviků, horolezeckých výcviků a různých typů olympiád pro základní a střední školy.

Dům dětí je schopen zajistit organizačně akce pro děti dle přání škol, podniků nebo jiných zájemců.

Loděnice DDM SOVA Spontánní aktivity zabezpečujeme v areálu DDM po celý rok a na školních hřištích od května do října. Zájemci si zde nohou zdarma zapůjčit různé sportovní vybavení. O tuto aktivitu je ze strany mládeže velký zájem.

Po dobu prázdnin poskytuje Dům dětí a mládeže ubytování pro skupiny do 30 osob.
Informace: DDM Sova, Goethova 26, 350 02 Cheb, tel/fax: 354 432 177 - 8

Stanice mladých přírodovědců (SMP)
je součástí DDM a stará se cca. o 100 druhů zvířat. Její součástí jsou i skleníky s exotickou flórou a faunou. Zde SMP zabezpečuje exkurze pro všechny druhy škol, předškolní a školská zařízení. Součástí této stanice je stacionář pro hendikepované dravce. Zde léčíme poraněné dravce a po úspěšné léčbě je vypouštíme do volné přírody. Pokud se nepovede dravce vyléčit, pak zůstává v naší péčí do konce svého života. Zde spolupracujeme s rezervací SOOS.
Informace: tel/fax: 354 4321 77 - 8


Budova DDM Hazlov Dům dětí a mládeže Hazlov
je odloučeným pracovištěm DDM Sova Cheb a má stejnou činnost jako DDM Sova.
Informace : 354 595255 - HazlovUbytovna Kraslice - čelní pohled Turistická ubytovna - Kraslice
se nachází na nejvyšším bodě Kraslic v krásné přírodě. Ubytovna je zařízena pro 30 osob a celoroční pobyt, její součástí je vybavená kuchyně a společenská místnost s krbem. K ubytovně patří i velký pozemek . V okolí je plno lesů a 200 m pod ubytovnou je koupaliště. Ubytovna je vhodná pro pořádání táborů, školních výletů a víkendových akcí. Další informace zde.
Informace. Tel/fax: 354 4321 77 - 8Kontakt: Ing. Miloslav Šverdík
                Goethova 26, 350 02 Cheb
                Tel/fax: 354/ 4321 77 - 8
                e-mail: ddm.ch@tiscali.cz